im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

13.09.22r. - zebranie z rodzicami

15.11.22r. - zebranie z rodzicami

06.12.22r. - konsultacje (podanie zagrożeń oceną niedostateczną oraz obniżoną oceną z zachowania)

10.01.23r. - zebranie z rodzicami (podsumoanie pierwszego okresu, podanie wszystkich ocen na pierwsy okres)

17.04.3r. - zebranie z rodzicami

09.05.23r. - zebranie z rodzicami  (podanie zagrożeń oceną niedostateczną oraz obniżoną oceną z zachowania)

 


Copyright © 2019. All Rights Reserved.