im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz.

 Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

 

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

     Jest otwarty na  potrzeby dziecka, a swoimi działaniami zmierza do rozwiązania jego problemów.  Nie zastępuje rodziców ani wychowawców, ale wspomaga ich                          w udzielaniu pomocy, korzystając ze współpracy specjalistów i takich instytucji jak MOPR, PPP, CIK, Policja.  Zadania , jakie stoją przed pedagogiem,  mieszczą  się   w obszarze wychowania, profilaktyki, opieki oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

   Pedagog szkolny organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

- czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

- nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

- masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

- chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

- chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.

- masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Rodzicu, odwiedź pedagoga, gdy:

–  jesteś zaniepokojony zachowaniem swojego dziecka,
– potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
– znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej,
– nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Telefon:  32 281 30 44

mgr Barbara Findysz
przyjmuje:

poniedziałek 07.00- 14.00
wtorek 14.45-16.45
środa 08.45-10.00
czwartek 07.00-14.00
piątek 08.00 - 10.45


Copyright © 2019. All Rights Reserved.