im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) w dniu dzisiejszym wycofuję zgodę na dalsze przetwarzanie danych
osobowych mojego syna/mojej córki/dziecka, dla którego jestem opiekunem prawnym
………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

w celach promocyjnych, edukacyjnych i kronikarskich szkoły oraz w celu promowania
osiągnięć uczniów
zamieszczonych/publikowanych*:
 na terenie szkoły
 na stronie internetowej szkoły
w mediach społecznościowych szkoły*:
 Facebook
 Istagram
 YouTube

.................................................. ..................................................
data                                             imię i nazwisko
                                                  (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
*- właściwe zaznaczyć


Copyright © 2019. All Rights Reserved.