im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) w dniu dzisiejszym wycofuję zgodę na dalsze przetwarzanie moich
danych osobowych w celach promocji działalności szkoły
zamieszczonych/publikowanych*:
 na terenie placówki
 na stronie internetowej szkoły
zamieszczonych/publikowanych w mediach społecznościowych szkoły*:
 Facebook
 Istagram
 YouTube

.................................................. ..................................................
data                                              imię i nazwisko pracownika
                                                   (czytelny podpis)
*- właściwe zaznaczyć


Copyright © 2019. All Rights Reserved.