im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

szesciolatek ŚWIETLICA

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ŚWIETLICY
Świetlica czynna jest od godz. 6.30 do godz. 17.00 (od poniedziałku do piątku). Prowadzi działalność wychowawczo-opiekuńczą przeznaczoną dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4.
Jest miejscem, w którym dzieci rodziców czynnych zawodowo, spędzają czas przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu. Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim: zapewnienie opieki uczniom w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, wspomaganie w rozwijaniu zainteresowań i odrobieniu prac domowych. Szczególną uwagę w trakcie zajęć świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy również o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich emocji. Zależy nam na rozwijaniu aktywności twórczych, odkrywaniu talentów oraz na tym aby nasi uczniowie potrafili dostrzec swoje mocne i słabe strony i chcieli podjąć trud pracy nad sobą. W tym roku szkolnym zajęcia świetlicowe w poszczególnych grupach prowadzą następujący
wychowawcy:
GRUPA I
Pani Magdalena Szklarz
GRUPA II
Pani Anna Kużdżał
GRUPA III
Pani Małgorzata Brix
GRUPA IV
Pani Aleksandra Korzekwa
Pani Urszula Ścisłowicz
Pani Justyna Pinocy - Suchy

Funkcję kierownika świetlicy pełni Pani Magdalena Jankiewicz.

W NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

- Zajęcia artystyczne: plastyczne, techniczne, rękodzieło, konstrukcyjne, muzyczne,inscenizacje, drama, udział w konkursach świetlicowych i miedzyświetlicowych.

- Zajęcia umysłowe: quizy, zagadki, krzyżówki, rebusy, pogadanki i rozmowy z uczniami,pomoc w odrabianiu zadań domowych, gry dydaktyczne i edukacyjne, wypowiadanie się nazadany temat.

- Zajęcia czytelnicze: czytanie książek, wierszy, prasy.- Zajęcia sportowe: gry i zabawy ruchowe.

- Zajęcia wychowawcze: zabawy integracyjne, zajęcia wynikające z planu opiekuńczo-wychowawczego świetlicy.

- Zajęcia rozrywkowe: zabawy tematyczne, gry stolikowe.

- Zajęcia audiowizualne: oglądanie filmów i programów edukacyjnych, prezentacjemultimedialne.

- Zajęcia tematyczne wynikające z planu opracowanego przez każdego wychowawcę dla swojejgrupy zgodnego z tematyką zajęć świetlicowych,

- Imprezy okolicznościowe,Zamierzamy jak co roku wspomóc Fundację Pomocy Zwierzętom CHATUL, poprzezzorganizowanie zbiórki karmy dla bezdomniaków.Planujemy również wziąć udział w trzech projektach:

 Godziny wychowawcze ze światem – program Polskiej Akcji Humanitarnej - (GRUPA 2).

 Ogólnopolskim projekcie literacko-plastycznym dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym inspirowanym twórczością Marii Konopnickiej „Czy to bajka czy nie bajka” - (GRUPA 1).
 Ogólnopolski projekt edukacyjny „Zabawa Sztuką” - (GRUPA 3).


Copyright © 2019. All Rights Reserved.