im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Zgoda na przetwarzanie danych – kolejne nabory

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr…………….. w Bytomiu, z siedziba przy ul. ………….przez okres …………… miesięcy po zakończeniu rekrutacji na stanowisko ……….

              …………………………..

Podpis

Zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych, o których mowa  w art. 9 ust. 1 RODO, które załączyłam/em do dokumentacji w związku z rekrutacja na stanowisko ……. w Szkole Podstawowej nr …… w Bytomiu, z siedzibą przy ul……

…………………………..

Podpis


Copyright © 2019. All Rights Reserved.