im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

PONIEDZIAŁEK

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Sala

Lekcja

Kółko j. niemieckiego

p. Przywara

      9                 1
Kółko Miłośników Bytomia

p. Kazior

p. Ochman

 21 6
SKS p. Podora  0 8

WTOREK

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Sala

Lekcja

    

 

          

Kółko konstrukcyjne

p. Wróblewska

18

5

Zajęcia wyrównawcze

p. Zwadło

22

6

(co 2-gi tydzień)

SKS

p. Podora

8

6

 Zajęcia wyrównawcze  p. Mistalska  15 6
Kółko matematyczne p. Rajfur 30 7
Kółko programowe kl. 5b p. Zbączyniak 20 8

ŚRODA

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Sala

Lekcja

         

Kółko j. angielskiego

p. Szota

12

3

Kółko j. angielskiego

p. Wójcik

23

5

Kółko wiedzy pożarniczej p. Kulmaczewski 20 5
Wiem, umiem, rozumiem p. Kulczycka 14 6
Kółko j. polskiego p. Błasiak 22 6
Kółko matematyczne p. Rajfur 30 7
Zajęcia wyrównawcze p. Nowak 15 7

Kółko programowe kl. 6,8

p. Zbączyniak

20

8

         

Gry i zabawy ruchowe

p. Jankiewicz

8 8,9
Kółko plastyczne p. Brix 13 9

CZWARTEK

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Sala

Lekcja

    

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Kółko geograficzne

p. Pinocy - Suchy

29

1

Zespół wyrównawczy

p. Nowak

13

5

Kółko origami

p. Niemiec

17

5

Planszopernik kl. 1 - 3

p. Zbączyniak

C

6

Zajęcia rozwijające „Umiem więcej” p. Zwadło

11

6

Planszopernik 4 - 8

p. Zbączyniak

23

7,8

 

 

 
Kółko wiedzy o ruchu drogowym p. Kulmaczewski 19 7

PIĄTEK

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Sala

Lekcja

    

 

  

 

 

Kółko piłki nożnej

p. Legut

0

8

Chór

p. Setla

28

6


Copyright © 2019. All Rights Reserved.