im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Grono Pedagogiczne
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Ewa Wróblewska kl. 2B
mgr Mariola Kulczycka kl. 3B  (także matematyka)
mgr Weronika Niemiec (także wychowanie do życia w rodzinie) kl. 1C
mgr Joanna Chromicz kl. 2A
lic. Beata Szulc kl. 1A
mgr Iwona Zwadło kl. 3A
 
JĘZYK POLSKI
mgr Żaneta Babicz kl. 5B
mgr Ewa Błasiak kl. 7C
mgr Iwona Zwadło
mgr Agnieszka Cichowska kl.4A
 
JĘZYK ANGIELSKI i NIEMIECKI
mgr Justyna Bałaga (j.angielski, historia) kl. 8
mgr Elżbieta Dobrzycka (j.angielski) kl. 7B

mgr Sylwia Wójcik (j.angielski, także wychowanie do życia w rodzinie)

mgr Patrycja Przywara (j.niemiecki, biologia) 

mgr Agnieszka Szota (j.angielski,  j.niemiecki) kl 7A

 
MATEMATYKA
mgr Barbara Rajfur kl. 5C
mgr Stanisław Kulmaczewski  (także informatyka, technika) kl. 6B
mgr Barbara Foryś (także informatyka) kl. 4B
mgr Mariola Kulczycka 
 
CHEMIA
mgr Marta Wierzyk
 
HISTORIA oraz WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Jacek Wadowski (historia)
mgr Justyna Bałaga (historia)
mgr Katarzyna Belka (wiedza o społeczeństwie)
 
BIOLOGIA
mgr Patrycja Przywara
 mgr Agnieszka Cichowska
 
GEOGRAFIA/PRZYRODA
mgr Justyna Pinocy-Suchy kl. 6A
 
FIZYKA
mgr Michał Wadowski  (także muzyka)
 
PRZYRODA
mgr Justyna Pinocy-Suchy
 
MUZYKA
mgr Weronika Sowińska 
 
PLASTYKA
mgr Małgorzata Koperwas
 
INFORMATYKA
mgr Stanisław Kulmaczewski (uczy także techniki)
mgr Jadwiga Gilner 
mgr Bartłomiej Zbączyniak
mgr Barbara Foryś (uczy także matematyki) kl. 4B
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Monika Podora kl.5A

mgr Leszek Legut 

mgr Małgorzata Warwas
 
RELIGIA
Irena Ochman
mgr  Michalina Kazior 
 
PEDAGOG SZKOLNY/LOGOPEDA/PSYCHOLOG/REWALIDACJA
mgr Barbara Findysz - pedagog
mgr Benita Selegrat - pedagog specjalny
 
 Magdalena Topolewska-Mróz - rewalidacja
 
EUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
 Ireneusz Krzyszkowski
 
DORADZTWO ZAWODOWE
mgr Aneta Dykierek
 
BIBLIOTEKA
mgr Agnieszka Witkowska
 
ŚWIETLICA SZKOLNA
lic. Magdalena Jankiewicz - kierownik
mgr Anna Kużdżał
mgr Ewa Mistalska 
Małgorzata Brix
Aleksandra Korzekwa
Szklarz Magdalena
Ścisłowicz Urszula


Copyright © 2019. All Rights Reserved.