im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Kalendarz szkolny 2021/2022

1.  Rozpoczęcie roku szkolnego    1 września 2021r.
2. Dzień Edukacji Narodowej  14 października
3.  Zimowa przerwa świąteczna   23 grudnia - 31 grudnia
4. Ferie zimowe   14 lutego - 27 lutego 2022r.
5.  Wiosenna przerwa świąteczna  14 kwietnia do 19 kwietnia
6.  Zakończenie roku szkolnego  24 czerwca 2022r.
7. Ferie letnie   25 czerwca - 31 sierpnia
8. Terminy egzaminu ósmoklasisty

24 maja - egzamin z języka polskiego

25 maja - egzamin z matematyki

26 maja - egzamin z języka obcego nowożytnego

   Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych
1.   12  listopada 2021
2.  7 styczeń 2022
3.  2 maja 2022
4.  27 maja 2022
5.  17 czerwca 2022


Copyright © 2019. All Rights Reserved.