im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Kalendarz szkolny 2023/2024

1.  Rozpoczęcie roku szkolnego    4 września 2023r.
2. Dzień Edukacji Narodowej  14 października 2023r.
3.  Zimowa przerwa świąteczna   23-31 grudnia 2023r.
4. Ferie zimowe   29 stycznia - 11 lutego 2024r.
5.  Wiosenna przerwa świąteczna  28 marca - 2 kwietnia 2024r.
6.  Zakończenie roku szkolnego  21 czerwca 2024r.
7. Ferie letnie   22 czerwca - 31 sierpnia 2024r.
8. Terminy egzaminu ósmoklasisty

 14 maja - egzamin z języka polskiego

 15 maja - egzamin z matematyki

 16 maja - egzamin z języka obcego nowożytnego

   Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych
1.   2,3 listopada 2024r.
2.  2 maja 2024r.
3.  17 maja 2024r.
4.  31 maja 2024r.


Copyright © 2019. All Rights Reserved.