im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Grono Pedagogiczne
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Ewa Wrtóblewska kl. 2B
mgr Mariola Kulczycka kl. 3A
mgr Weronika Niemiec (także wychowanie do życia w rodzinie) kl. 1B
mgr Bernadeta Nowak kl. 2C
lic. Beata Szulc kl. 1A
mgr Iwona Zwadło kl. 3B
 mgr Gabriela Kulmaczewska kl. 2A
JĘZYK POLSKI
mgr Jolanta Stec kl. 6a
mgr Ewa Błasiak kl. 4C
mgr Iwona Zwadło
Alina Sobczak
 
JĘZYK ANGIELSKI i NIEMIECKI
mgr Justyna Bałaga (j.angielski, historia) kl. 5
mgr Elżbieta Dobrzycka (j.angielski) kl. 4B

mgr Sylwia Wójcik (j.angielski)

mgr Patrycja Przywara (J.niemiecki, biologia) kl8B

mgr Agnieszka Szota (także j.niemiecki) kl 4A

 
MATEMATYKA
mgr Barbara Rajfur
mgr Stanisław Kulmaczewski  (także informatyka, technika) kl. 8C
mgr Barbara Foryś (także informatyka) kl. 6B
 
CHEMIA
mgr Marta Wierzyk
 
HISTORIA oraz WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Jacek Wadowski (historia)
mgr Justyna Bałaga (historia)
mgr Zenon Baczewski (historia)
 mgr Katarzyna Belka (wiedza o społeczeństwie)
 
BIOLOGIA
mgr Patrycja Przywara
 
GEOGRAFIA
mgr Justyna Pinocy-Suchy kl. 8A
 
FIZYKA
mgr Michał Wadowski  kl. 6C
 
PRZYRODA/BIOLOGIA
mgr Justyna Pinocy-Suchy
 
MUZYKA
mgr Mieczysław Setla
 
PLASTYKA
mgr Dominika Grudzień- Porwolik kl. 7B
 
INFORMATYKA
mgr Stanisław Kulmaczewski (uczy także techniki)
mgr Jadwiga Gilner 
mgr Bartłomiej Zbączyniak
mgr Barbara Foryś (uczy także matematyki) kl. 6B
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Ewa Karp kl. 7C

mgr Leszek Legut kl. 7A

 mgr Marzena Rutkowska
 
RELIGIA
mgr Małgorzata Krawczak
mgr  Michalina Kazior kl. 6D
Ks. Michał Chmiel
 
PEDAGOG SZKOLNY/LOGOPEDA/PSYCHOLOG
mgr Barbara Findysz - pedagog
mgr Benita Selegrat - logopeda/surdopedagog
mg  Jolanta Jaworska- psycholog
 
BIBLIOTEKA
mgr Ewa Rutkowska
 
ŚWIETLICA SZKOLNA
lic. Magdalena Jankiewicz - kierownik
mgr Anna Kużdżał
mgr Ewa Mistalska 
lic. Diana Niedziela 
mgr Marta Wiczko
mgr Barbara Bartela
lic. Beata Szulc
mgr Iwona Zwadło
 mgr Bogusława Basta


Copyright © 2019. All Rights Reserved.