im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

OGŁOSZENIE OBIADY LISTOPAD 2022
Kwota za obiady w listopadzie wynosi 180,00zł

Tj. 1 osoba x 9,00 zł x 20 dni

UWAGA!!!

Wpłat należy dokonywać w terminie

od 18.10.2022r. (wtorek) do 25.10.2022r. (wtorek)
LICZY SIĘ DATA WPŁYWU NA INDYWIDUALNE KONTO BANKOWE DZIECKA
(CZYLI 25.10. PIENIĄDZE MUSZĄ JUŻ ZOSTAĆ ZAKSIĘGOWANE!!!)

Tytuł przelewu:

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC LISTOPAD 2022

np. Jan Kowalski opłata za obiady za miesiąc LISTOPAD 2022

Nie uiszczenie wpłaty za obiady jest jednoznaczne z rezygnacją z posiłku w miesiącu LISTOPAD 2022 r.
Wpłaty dokonane po wskazanym wyżej terminie będą przelane na konto rodzica/opiekuna.

indeks obiadek


Copyright © 2019. All Rights Reserved.