Szkoła Podstawowa nr 4

im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

     

       szesciolatek ŚWIETLICA 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ŚWIETLICY

 

Świetlica czynna jest od godz. 6.30 do godz. 17.00 (od poniedziałku do piątku). Prowadzi działalność wychowawczo-opiekuńczą przeznaczoną dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4.
Jest miejscem, w którym dzieci rodziców czynnych zawodowo, spędzają czas przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu.
Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom
w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, wspomaganie w  rozwijaniu zainteresowań i odrobieniu prac domowych. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy również o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich emocji.

W tym roku szkolnym zajęcia świetlicowe w poszczególnych grupach prowadzą następujący wychowawcy:
GRUPA I
mgr Anna Kużdżał
GRUPA II
mgr Marta Wiczko
GRUPA III
mgr Ewa Mistalska
mgr Ewa Rutkowska
lic. Beata Szulc
mgr Sylwia Wójcik
mgr Iwona Zwadło
GRUPA IV (o profilu sportowym)
mgr Leszek Legut
GRUPA V ( o profilu tanecznym)
lic. Magdalena Futrzyk
GRUPA VI
mgr Bernadeta Nowak
lic. Beata Szulc
lic. Magdalena Jankiewicz (kierownik świetlicy)
W  NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:
- Zajęcia artystyczne: plastyczne, techniczne, konstrukcyjne, muzyczne, inscenizacje, drama, udział w konkursach.
- Zajęcia umysłowe: quizy, zagadki, krzyżówki, rebusy, pogadanki i rozmowy z uczniami, pomoc w odrabianiu zadań domowych, gry dydaktyczne i edukacyjne, wypowiadanie się na zadany temat.
- Zajęcia czytelnicze: czytanie książek, wierszy, prasy.
- Zajęcia sportowe: gry i zabawy ruchowe.
- Zajęcia wychowawcze: zabawy integracyjne, zajęcia wynikające z planu opiekuńczo-wychowawczego świetlicy.
- Zajęcia rozrywkowe: zabawy tematyczne, gry stolikowe, zabawy w Bawilandi.
- Zajęcia audiowizualne: oglądanie filmów i programów edukacyjnych, prezentacje multimedialne.

Akademia Kompetencji

Copyright © 2018 SP nr 4 Bytom. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.